2012/04/07
|
ไฟล์เสียงจากงานเสวนา "อ่าน eBook สนุกกว่าหนังสือเล่มตรงไหน ?" ร่วมเสวนาโดย สฤณี อาชวานันทกุล ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล และ ด.ญ.ณภัทร การยณ์สกุลธรณ์ ดำเนินรายการโดย คุณธีรัตถ์ รัตนเส จัดโดย AMS Book, 7...