2012/11/18
|
สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง "จากหอคอยงาช้างสู่ข้าวแกงข้างถนน", ค่ายนักเขียน ธปท. 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2009/11/29
|
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "วิชาเศรษฐศาสตร์กับการเข้าใจปัญหาของสังคมมนุษย์" วิชา TU120 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 28 พฤศจิกายน 2552