2015/07/06
|
รวบรวมจากเพจ Sarinee Achavanuntakul บนเฟซบุ๊กค่ะ: ดาวน์โหลด PDF ได้จาก Scribd เกริ่นนำ “ตรรกะวิบัติ” หรือ “เหตุผลวิบัติ” (fallacy) หมายถึงการถกเถียงที่ ใช้เหตุผลผิดพลาด...