2013/09/27
|
คิดคร่าวๆ ไปเรื่อยๆ   1) ยิงหุ่นฟาง - เอาจุดที่อ่อนที่สุดของฝ่ายตรงข้ามมาขยายใหญ่ให้พองโตเกินกว่าที่เขาพูด และโจมตีแต่เฉพาะจุดนั้นราวกับว่าเขาพูดแต่จุดนั้น ไม่เคยมีเหตุผลอื่นเลย   2) อ้างคัมภีร์ -...