2015/08/21
|
สไลด์เรื่อง "ผลิตภัณฑ์ "สินเชื่อเขียว" ของธนาคารไทย สำหรับภาคพลังงาน" โดย สฤณี อาชวานันทกุล ประกอบงานเสวนา "สู่การธนาคารที่ยั่งยืน: บางบทเรียนของธนาคารไทย" 21 สิงหาคม 2558