2014/12/29
|
ลาก่อนปีม้า ปีนี้ว่าวุ่นวายแล้ว ปีหน้าน่าจะอลวนอลเวงเอวังยิ่งกว่าเดิม ปลายปีก่อนเขียนบล็อกไว้ว่า "การ “ปฏิรูป” ซึ่ง “จุดติด” ในกระแสต่อต้านคอร์รัปชั่น จะเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมได้เพียงใด...
2013/12/28
|
ลาก่อนปีงูเล็ก ปีหน้าท่าทางจะเป็นปีที่วุ่นวายมากอีกปีหนึ่ง ตั้งแต่การเมืองอันร้อนแรงและสังคมที่แตกแยกแบ่งขั้ว การ “ปฏิรูป” ซึ่ง “จุดติด” ในกระแสต่อต้านคอร์รัปชั่น จะเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมได้เพียงใด...
2012/12/31
|
ลาทีปีงูใหญ่ ปีหน้าท่าทางจะเป็นปีที่วุ่นวายมากอีกปีหนึ่ง ตั้งแต่สถานการณ์โลกลงมาถึงไทยและเรื่องใกล้ตัว โลกเข้าสู่ยุคแห่งความผันผวนปรวนแปรอย่างแท้จริงแล้ว แต่ “การบริหารความเสี่ยง”...