2015/02/18
|
แปลจาก Keynes: Very Short Introduction โดย Robert Skidelsky   คำนำผู้แปล ในบรรดาผู้ทรงอิทธิพลต่อโลกสมัยใหม่ “จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์” อยู่เหนือกาลเวลาในฐานะนักคิดที่ทรงอิทธิพลสูงสุดคนหนึ่งในศตวรรษที่...