2010/09/29
|
ปัญหาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุดและกระบวนการกาหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดย ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, 26 กันยายน 2553