2013/04/23
|
ทัศนะ สฤณี อาชวานันทกุล เรื่อง "ข้อมูลภาพกว้างสิ่งแวดล้อม" ในงานเวทีเสวนา สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "เรียนรู้เพื่อเท่าทัน ผลักดันการเปลี่ยนแปลง" ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค วันที่ 23...