2009/01/25
|
เอกสารประกอบการเปิดประเด็นเรื่อง "อินเทอร์เน็ตในฐานะสื่อสังคม และการกำกับดูแลกันเิองของชุมชนเน็ต" โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network), 25 มกราคม 2552 ในงานเสวนา "การเมืองกับโลกออนไลน์"