2014/01/08
|
สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง "ระบบนิเวศใหม่ของสื่อ และบทบาทของวารสารศาสตร์เชิงข้อมูล" ในงานสัมมนา Eisenhower Fellowships Alumni (Thailand) ณ โรงแรม Four Seasons, 8 ม.ค. 2014
2012/02/09
|
สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง "สื่อสารมวลชนควรพัฒนาอย่างไรในยุคนิวมีเดีย," โครงการอบรมพนักงาน กสทช., 12 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2555