2013/10/20
|
(คั่นรายการบล็อกประสบการณ์ Eisenhower Fellowship 2013 เล็กน้อยด้วยการสรุป Keynote Speech ของ Nate Silver นักข่าว/นักสถิติชื่อดัง ผู้เขียนหนังสือเบสต์เซลเลอร์เรื่อง The Signal and the Noise...
2013/10/19
|
"One of the goals of the film is to separate the ideals of Wikileaks from the personality of Assange." - Josh Singer, screenwriter of "The Fifth Estate," big movie about Wikileaks that premiered last...
2013/10/19
|
Second session I attend: Press Freedom and the Fifth Estate #ona13 #ef2013
2013/10/19
|
Last keynote at #ona13 - Journalism in the Age of Surveillance: with Janine Gibson Guardian US editor and Micah Lee from EFF #ef2013
2013/10/19
|
Best practices for publishers when you do sponsored content, by David Spiegel of BuzzFeed #ona13 #ef2013
2013/10/19
|
"We don't allow BuzzFeed to be PR mouthpiece. We try to make brands relevant, as human as possible." - David Spiegel, BuzzFeed Exec Editor #ona13 #ef2013
2013/10/19
|
David Spiegel, exec director of BuzzFeed, opens session on $ words with this contentious quote from Andrew Sullivan #ona13 #ef2013
2013/10/19
|
Nate Silver's #7: Insiderism is the enemy of objectivity. Word! I gotta translate this talk into Thai, for Thai journalists #ona13 #ef2013
2013/10/19
|
Nate Silver's #5 : intuition is a poor judge of probability. Recommends my fave book - prof Kahneman's "Thinking Fast and Slow" :D #ona13 #ef2013
2013/10/19
|
Nate Silver talking about "8 cool things journalists need to know about statistics" #ona13 #ef2013