2014/03/02
|
บรรยง พูด นิ้วกลม ถาม : งานเปิดตัวหนังสือ "บรรยง คิด" และ "บรรยง เขียน" โดย บรรยง พงษ์พานิช จัดโดย สนพ. โอเพ่นเวิลด์ส์, ร้านหนังสือก็องดิด, 2 มีนาคม 2557
2013/05/11
|
ไฟล์เสียงเสวนา “มอง ตลาด ศีลธรรม ความเหลื่อมล้ำ และการปฏิวัติ: จากอเมริกา สู่โลกอาหรับ ถึงสังคมไทย” จัดโดย สำนักพิมพ์ Openworlds ร่วมเสวนาโดย ศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ผู้แปล ลิงคอล์น: ความรู้ฉบับพกพา...
2012/04/28
|
ไฟล์เสียงจากงาน "Openworlds ตอบโจทย์" เปิดใจทีมงานสำนักพิมพ์ Openworlds และร่วมพูดคุยกับเพื่อนนักอ่าน วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 14-16.00 น. ที่ร้านคิโนะคูนิยะ สยามพารากอน โดย ภิญโญ...