2014/08/02
|
PeaceMaker ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "มากกว่าเกม" นิตยสาร Happening ฉบับเดือนตุลาคม 2012   มีใครบ้างครับที่อยากเป็นนายกฯ เชิญมาเป็นนายกฯ อิสราเอลได้เลย ผมยินดีสละตำแหน่งให้...