2013/03/22
|
ล้าสมัยเท่าสมัยที่ล้าหลัง ยิ่งเซซังโทรมทรุดลอยหลุดร่วง กล้าตอบโจทย์กลายตอบโจทก์ประโยชน์กลวง ไฟกี่ดวงก็มอดไหม้ให้อาดูรฯ —– For one man, burn whole building, chase and burn that man in hate. Burn one...