2013/04/29
|
"นโยบายประชานิยมในละตินอเมริกา" โดย สฤณี อาชวานันทกุล, 28 เมษายน 2556 ปรับปรุงจากสไลด์ประกอบรายงาน "นโยบายเศรษฐกิจทางเลือก" ดาวน์โหลดรายงานได้จาก http://www.fringer.org/wp-content/writings/oxfam-...