2014/12/16
|
ราคาของความมั่นคงแห่งชาติ ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "Price to Pay" นิตยสาร IMAGE ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557 หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเป็นสิ่งที่เรารู้ดีว่ามีราคาแพง แต่กับบางเรื่องเราอาจไม่มีวันรู้เลยว่า...
2014/10/23
|
ราคาของการเซ็นเซอร์ (CENSORSHIP) ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ Price to Pay นิตยสาร IMAGE ฉบับเดือนกรกฎาคม 2014   ในยุคที่คนไทยแตกแยกแบ่งสีอย่างไม่เคยมีมาก่อน...
2014/06/20
|
ราคาของการซื้อเสียง ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "Price to Pay" นิตยสาร IMAGE ฉบับเดือนกุมภาพันธุ์ 2557 (ภาพประกอบโดย wrongdesign) “การซื้อเสียง” ถูกประโคมมาช้านานว่าเป็น “ปีศาจ”...
2014/06/20
|
ราคาของศีลธรรม ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "Price to Pay" นิตยสาร IMAGE ฉบับเดือนมีนาคม 2557 (ภาพประกอบโดย wrongdesign)   นักเศรษฐศาสตร์ชอบพูดว่า “โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี”...