2008/08/10
|
เอกสารของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ประกอบการเสวนาเรื่อง "9 คำถามคาใจ กรณี ปตท." จัดที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 10 ส.ค. 2551
2008/08/10
|
เอกสารของ บมจ. ปตท. ประกอบการเสวนาเรื่อง "9 คำถามคาใจ กรณี ปตท." จัดที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 10 ส.ค. 2551