2016/07/31
|
สไลด์ประกอบการเสวนา "SDGs and Sustainable Business Trends 2016" โดย สฤณี อาชวานันทกุล ในงาน Thailand SDGs Forum #2 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
2016/07/05
|
สไลด์ประกอบการบรรยาย โดย สฤณี อาชวานันทกุล ในงาน “ร่วมมือกันผลักดันสู่เป้าหมาย” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและยุติความยากจน จัดโดย Unilever Thailand ร่วมกับ...