2011/10/21
|
"การเป็นพลเมืองดี" ของธุรกิจ, เอกสารประกอบการบรรยายในงานสัมมนา "Driving Good Corporate Citizenship: เกื้อหนุนโลกด้วยธุรกิจดี" จัดโดย นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 21 ต.ค. 2554 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี
2009/01/25
|
เอกสารประกอบการเปิดประเด็นเรื่อง "อินเทอร์เน็ตในฐานะสื่อสังคม และการกำกับดูแลกันเิองของชุมชนเน็ต" โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network), 25 มกราคม 2552 ในงานเสวนา "การเมืองกับโลกออนไลน์"