2015/08/21
|
สไลด์เรื่อง "เครือข่ายการธนาคารที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย" และแนวโน้มของ "การธนาคารที่ยั่งยืน" โดย สฤณี อาชวานันทกุล ประกอบงานเสวนา "สู่การธนาคารที่ยั่งยืน: บางบทเรียนของธนาคารไทย" 21 สิงหาคม 2558
2015/08/21
|
สไลด์เรื่อง "ผลิตภัณฑ์ "สินเชื่อเขียว" ของธนาคารไทย สำหรับภาคพลังงาน" โดย สฤณี อาชวานันทกุล ประกอบงานเสวนา "สู่การธนาคารที่ยั่งยืน: บางบทเรียนของธนาคารไทย" 21 สิงหาคม 2558