2015/08/04
|
สไลด์ประกอบการนำเสนอเรื่อง "การบริโภคที่ยั่งยืน" โดย สฤณี อาชวานันทกุล ในงานเสวนาระดมความคิดเห็นเรื่อง "ลดพื้นที่ว่างบรรจุภัณฑ์: มิติใหม่การคุ้มครองผู้บริโภค...