2013/04/23
|
ทัศนะ สฤณี อาชวานันทกุล เรื่อง "ข้อมูลภาพกว้างสิ่งแวดล้อม" ในงานเวทีเสวนา สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "เรียนรู้เพื่อเท่าทัน ผลักดันการเปลี่ยนแปลง" ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค วันที่ 23...
2012/01/27
|
สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง "มูลค่าของธรรมชาติ: บทสรุปจากงานของ TEEB", โครงการ ECO-Best, 27 มกราคม 2555